ميزان و روند توليد موليبدن در جهان

www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

ميزان و روند توليد موليبدن در جهان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ميانگين توليد جهاني موليبدن در اين دوره ( 1995-2004) 129700 تن بوده که از 126000 تن در سال 1995 به 135000 تن در سال 1998، 130000 تن در سال 2001 و 139000 تن در سال 2004 افزايش نشان مي دهد (جدول5). بخش اعظم موليبدن توليدي جهان توسط كشورهاي امريكا، چين و شيلي توليد شده است كه تقريباً نيمي از موليبدن جهان در امريكا وجود دارد.

جدول 5- ميزان توليد موليبدن در جهان در سال هاي 1995- 2004 (تن).

 

شکل 5- ميزان توليد موليبدن در جهان در سال هاي 1995- 2004

 

جدول6 - ميزان توليد موليبدن در جهان در طي سالهاي 1997- 2004 (تن).

 

شکل6 - ميزان توليد موليبدن در جهان درطي سالهاي 1997- 2004


توليد جهاني موليبدنيم جهان در اين دوره ( 1997-2003) از 147837 تن در سال 1997 به 144595 تن در سال 2000 و 154075 تن در سال 2003 افزايش نشان مي دهد (جدول7).

جدول 7- ميزان موليبدنيم توليد شده در جهان در سال هاي 1997-2003 (تن).

 

شکل 7- ميزان موليبدنيم توليد شده در جهان در سال هاي 1997- 2003.


ميانگين توليد جهاني موليبدنيم جهان در اين دوره ( 1991-1995) 112000 تن بوده که از116000 تن در سال 1991 به 95000 تن در سال 1993 و 130000 تن در سال 1995 افزايش نشان مي دهد (جدول8).

جدول 8 - ميزان توليد موليبدنيم در جهان در سال هاي 1991 تا 1995 ( تن).شکل 8- ميزان توليد موليبدنيم در جهان در سال هاي 1991 تا 1995

آخرین بروزرسانی ( شنبه, 18 آذر 1391 ساعت 09:05 )  

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 104
شما اینجا هستید: خانه مولیبیدن ميزان و روند توليد موليبدن در جهان