ميزان واردات موليبدن جهان

www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

ميزان واردات موليبدن جهان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ميزان واردات جهاني كانسنگ و كنسانتره موليبدنيم (1995-2000) از9/177 هزارتن در سال 1995 به 176 هزارتن در سال 1998 و 5/179 هزارتن در سال 2000 افزايش نشان مي دهد (جدول15).


جدول 15 - ميزان واردات كانسنگ و كنسانتره موليبدنيم برحسب ارزش در جهان از 1995 تا 2003


ميزان واردات جهاني موليبدن wasteو Unwrought از 5425 هزارتن در سال 1995 به 5406 هزارتن در سال 1998 و 5831 هزارتن در سال 2000 افزايش نشان مي دهد (جدول16 ).

 


جدول16 - ميزان واردات موليبدن wasteو Un wrought (1995-2000) بر حسب ارزش در جهان از 1995 تا 2000

آخرین بروزرسانی ( شنبه, 18 آذر 1391 ساعت 08:49 )  

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 29
شما اینجا هستید: خانه مولیبیدن ميزان واردات موليبدن جهان