ميزان صادرات موليبدن در ايران

www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

ميزان صادرات موليبدن در ايران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ميزان صادرات كانسنگ و كنسانتره موليبدنيم ايران در اين دوره (1995-2000) از 2 هزارتن در سال 1995 به 8/0 هزارتن در سال 1998 و 4 هزارتن در سال 2000 افزايش نشان مي دهد(جدول 14 ).

 

جدول14 - ميزان صادرات كانسنگ و كنسانتره موليبدنيم برحسب ارزش در ايران از 1995 تا 2000


 

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 113
شما اینجا هستید: خانه مولیبیدن ميزان صادرات موليبدن در ايران